bezsenność

Bezsenność

Przewlekła bezsenność jest znaczącym problemem społecznym głównie ze względu na jej konsekwencje, oraz rozpowszechnienie.  Bezsenność (w zależności od przyczyn) zwiększa ryzyko wystąpienia depresji oraz incydentów choroby wieńcowej a także udaru mózgu i cukrzycy. Ponadto zwiększa absencję zawodową,  ryzyko wypadków samochodowych i wypadków podczas pracy. Jednym z powikłań jest uzależnienie od leków nasennych i alkoholu.  Bezsenność…

jakość snu

Jakość snu – test

W tym teście ocenisz jakość snu. Oparty jest o kwestionariusz “jakość snu” według skali PSQI. Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh (PSQI) jest rzetelnym i trafnym narzędziem, niestety nie istnieje zwalidowana wersja polska. Poniższy test opiera się o tę skalę i oddaje jej sens, niemniej nie jest to medyczne narzędzie diagnostyczne i może służyć tylko jako pomoc w…